Regulamin promocji Odpływ Łazienkowy za 1 PLN

REGULAMIN PROMOCJI „Zsyp + odpływ liniowy za 1 zł”

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Promocji jest Solidny Komin.pl, ul. Warszawska 43 lok. 161, 05-820 Piastów
 2. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego solidnykomin.pl
 3. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „Zsyp + odpływ łazienkowy za 1 zł” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki Organizatora.
 4. Promocja obowiązuje w terminie od 20.01.2021 do 31.03.2021 lub do wyczerpania zapasów.

 

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu zsypu na bieliznę o wartości minimum 1000 zł brutto z oferty zsypownia.pl poprzez sklep internetowy, otrzyma wartościową niespodziankę - odpływ łazienkowy, którego wartość fakturowa będzie równa 1 zł. Wartość ustalona jest dla celów ewidencyjnych.
 2. Produkty dostępne jako niespodzianki: odpływy łazienkowe w wersji liniowej lub punktowej z oferty Organizatora, przydzielane losowo.
 3. Asortyment objęty Promocją to elementy zsypów na bieliznę z oferty Organizatora.
 4. Promocja musi zostać zrealizowana w momencie dokonania zakupu.
 5. Promocja przyznawana jest po spełnieniu wszystkich warunków formalnych.
 6. Promocja  nie łączy się z innymi rabatami i promocjami aktualnie obowiązującymi w firmie.
 7. Towary objęte promocją podlegają opłacie transportowej zgodnie z taryfikatorem obowiązującym w dniu zakupu.
 8. Odpływy łazienkowe jako niespodzianka nie podlegają zwrotowi i wymianie.
 9. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 10. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.

 

 

 

 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 1. Dane osobowe Uczestników promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia transakcji zakupu wynikającej z niniejszej promocji.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie udostępnienie danych osobowych uniemożliwia udział w promocji i zakup towarów. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania i żądania usunięcia.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników promocji jest Solidny Komin.pl, ul. Warszawska 43 lok. 161, 05-820 Piastów

 

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 

 1. Produkt nie jest objęty zasadami reklamacji i jej nie podlega.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem startu promocji podanym określonym w punkcie 4 postanowień ogólnych i dostępny jest w punkcie sprzedaży Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pomyłek, błędów w druku materiałów reklamowych oraz zmiany cen w nich widocznych. Zdjęcia produktów widocznych w materiałach reklamowych nie zawsze oddają rzeczywisty ich wygląd.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl